Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Κατάταξη αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ Γυμνασίου

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                 24/1/2018

Αγαπητοί γονείς, 
Σας αποστέλουμε διαδοχικά τις εγκυκλίους βάσει των οποίων θα γίνει η εγγραφή και κατάταξη των μαθητών- αποφοίτων  στα Γυμνάσια του Δήμου Βριλησσίων. Επισυνάπτουμε το χάρτη των ορίων των Γυμνασίων.

 Η χωροταξική κατανομή των μαθητών θα γίνει βάσει της μόνιμης κατοικίας τους, η οποία θα αποδεικνύεται:

α) με συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή
β) με ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία ή
γ) με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα-κηδεμόνα.Η web εφαρμογή θα ανοίξει στις 25-01-2018 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 09-02-2018. 

Δείτε ολόκληρο το σχετικό έγγραφο εδώ

...........................................................................................................

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή Αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη των Ημερησίων Γυμνασίων του Δήμου Βριλησσίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας»

  Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 της Υπουργικής Απόφασης Φ353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ1340 τ.Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
2. Τo υπ΄αρ. 2/10-03-2015 πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βριλησσίων     3. Τη χωρητικότητα των Δημοσίων Γυμνασίων Βριλησσίων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
 4. Τον αριθμό των μαθητών που θα αποφοιτήσουν από τα αντίστοιχα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βριλησσίων

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Να εγγραφούν στην Α΄ Τάξη των Ημερησίων Γυμνασίων του Δήμου Βριλησσίων, για το διδακτικό έτος 2017-18, οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Βριλησσίων που διαμένουν στην περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς:

1. Στο 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων (Θεσσαλίας και Μακεδονίας):
Λ. Πεντέλης από τον αριθμ. 2 έως 70, παράδρομος Αττικής οδού (από Λ. Πεντέλης έως Αγ. Αντωνίου), Αγίου Αντωνίου, Π. Μπακογιάννη από τον  αριθμ. 48 έως 64, Θερμοπυλών από τον αριθμ. 32  έως 52 (Μπακογιάννη έως Πίνδου), Πίνδου από τον αριθμ. 2 έως 40 (Θερμοπυλών έως Πεντέλης).

2. Στο 2ο Γυμνάσιο Βριλησσίων (Ταϋγέτου και Ροδόπης):
Παράδρομος Αττικής οδού (Λ. Πεντέλης έως Ρεματιάς), Ρεματιάς (από τον παράδρομο της Αττικής οδού έως Μυκηνών), Mυκηνών (από Ρεματιάς ως Λ. Πεντέλης), Λ. Πεντέλης (Μυκηνών ως Κισσάβου), Κισσάβου από τον αριθμ. 2 έως 40 (από Λ. Πεντέλης έως Θερμοπυλών), Θερμοπυλών από τον αριθμ. 43Α έως 109 (από Κισσάβου έως Πίνδου), Πίνδου από αριθμ. 1 έως 55 (Θερμοπυλών έως Λ. Πεντέλης), Λ. Πεντέλης.


3. Στο 3ο Γυμνάσιο  Βριλησσίων (Β. Ηπείρου και Αγιάσου):
Λ. Πεντέλης (από 140 και άνω), Παπαφλέσσα, Σολωμού, Καλαβρύτων, Βριλησσού, Έβρου, Μπακογιάννη από τον αριθμ. 61 έως 87Α (από Έβρου έως Θερμοπυλών), Θερμοπυλών από 30 έως 116 (Μπακογιάννη έως Κισσάβου), Κισσάβου από τον αριθμ. 2 έως 40 (Θερμοπυλών έως Λ. Πεντέλης).       Διευκρινίζουμε ότι:

Όσοι  απόφοιτοι έχουν αδέλφια που θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο της περιοχής μας, μπορούν να εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν στο ίδιο σχολείο με τα αδέλφια τους. Αν τα αδέλφια φοιτούν σε Λύκειο η εγγραφή μπορεί να γίνει στο συστεγαζόμενο Γυμνάσιο.
Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Δημοτικών  εγγράφονται στα σχολεία της περιοχής κατοικίας τους, αν υπάρχει δυνατότητα, διαφορετικά εγγράφονται στο πλησιέστερο σχολείο της μονίμου κατοικίας τους.
Η αποστολή απολυτηρίων των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων στα Γυμνάσια γίνεται υπηρεσιακά και σύμφωνα με τα ανωτέρω. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 104/79 και την υπ΄ αριθμ. Γ2/1058/21-6-82 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, οι μαθητές εγγράφονται στο πλησιέστερο σχολείο της μονίμου κατοικίας τους. Αν όμως ο αριθμός των μαθητών είναι μεγάλος σε ένα σχολείο γίνεται μετακίνηση μαθητών στο πλησιέστερο σχολείο ,  το οποίο έχει μικρότερο αριθμό μαθητών .

                                               
                                                                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                                                                 Τ.Σ.Υ

                                                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ
                                                                                                                          ΦΥΣΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

...........................................................................................................................................................................................................