Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Παραδοσιακά παιχνίδια από την Δ΄ Τάξη

Το σχολείο μας έδωσε για μία ακόμη φορά το παράδειγμα. Όλη η αυλή γεμάτη παιδιά να παίζει παραδοσιακά παιχνίδια. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, μπράβο στους μαθητές της Δ΄ τάξης για την οργάνωση της σχετικής δράσης. 


Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος για το 2016-17

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                       
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ&Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ                                                                              
1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                         
Διεύθυνση      :   Κύπρου & Φλωρίνης                                                                             
 Τ.Κ.– Πόλη    :   15235 –  Βριλήσσια                                                
Πληροφορίες  :   Καλογεράκη Ευαγγελία                         
Τηλέφωνο      :    210-8045965                                                        
Fax                 :    210-8045323
                                  

Αγαπητοί  γονείς,

Α. Έχοντας υπόψη το Φ.Ε.Κ. 1324/11 Μαΐου 2016 το ωρολόγιο πρόγραμμα του ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού  Σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017 διαμορφώνεται ως εξής:
8:00 – 8:10  Υποδοχή μαθητών
13:15  Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
13:15 -13:20  Μετάβαση των μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο
13:20 – 14:00 Σίτιση
15:00  Πρώτη αποχώρηση
16:00 Λήξη Ολοήμερου
Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους γονείς και κηδεμόνες όπου θα γίνει ενημέρωση για τη λειτουργία του βασικού προγράμματος και των αλλαγών που  έχουν προκύψει στο ωράριο των διδακτικών αντικειμένων.

Β. Ως προς τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος όπως αυτή καθορίζεται και αναλύεται στην εγκύκλιο 87776/Δ1 30-5-2016 προκύπτουν τα εξής:
α) Στη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ολοήμερων τμημάτων που θα λειτουργήσουν ως το τέλος της χρονιάς.
β) Ελάχιστος αριθμός φοιτούντων μαθητών 14.
γ) Εργαζόμενοι και οι δυο γονείς (προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του φορέα εργασίας)
Η παραπάνω εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσέλιδα του σχολείου και στην ιστοσέλιδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας (αναζήτηση)

Για να επιτευχθεί ο έγκαιρος κι έγκυρος προγραμματισμός ζητούμε την άμεση ανταπόκριση όσων ενδιαφέρονται με τη συμπλήρωση της αίτησης και των δικαιολογητικών που δόθηκαν στους μαθητές/τριες, ώστε το σχολείο να γνωρίζει σε προβλεπόμενο χρόνο τις ανάγκες που θα προκύψουν σε διδακτικό προσωπικό και να μεταφέρει συγκεκριμένα αιτήματα προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας. (Συγκέντρωση δηλώσεων το αργότερο ως την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016)Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης μετά τις 22 Ιουνίου θα απαιτείται γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε.και για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Γ. Οι μαθητές /τριες της Γ΄τάξης που το σχολικό έτος 2016-2017, θα φοιτήσουν στην Δ΄τάξη μαζί με τους τίτλους προόδου θα παραλάβουν και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, έτσι ώστε να το προσκομίσουν συμπληρωμένο από γιατρό, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη του προσεχούς σχολ. έτους 2016-2017.
Προσβλέπουμε στην ανταπόκρισή σας  για να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά η σχολική χρονιά και για το προσεχές σχολικό έτος 2016- 2017.


                                                                 Η Διευθύντρια του Σχολείου                                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ