Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Με την πρόσφατη εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ. 4077/28-4-2014) της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής εκπαιδευτικών δράσεων του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: “Εγκύκλιος Υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, υποχρεούνται οι σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας, να συστήσουν σχολική Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.) αποτελούμενη από 2 μόνιμους εκπαιδευτικούς, η οποία θα έχει την ευθύνη εφαρμογής των δράσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Οι εκπαιδευτικοί ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, μετά από σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στις 6-5-2014, συνήλθε σε συνεδρίαση ο σύλλογος εκπαιδευτικών του σχολείου μας, και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και εισηγήθηκε σχετικά η Διευθύντρια, συστάθηκε η ως άνω Ομάδα Δράσης Πρόληψης, αποτελούμενη από τις Εκπαιδευτικούς Ευαγγελία Δροσίτου (Υποδιευθύντρια του σχολείου και ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια) και Ευμορφία Μηλιούλη.

Για το σκοπό αυτό, συντάχθηκε το 24ο Πρακτικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων.