Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Συμμετοχή Σχολείων

Η Οργανωτική Επιτροπή του Κλασικού Μαραθώνιου Αθηνών, στο πλαίσιο αναβάθμισης της διοργάνωσης, καθιέρωσε από το 2006 την Ομαδική Εγγραφή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια & Λύκεια) στους Αγώνες Δρόμου 5χλμ και 10χλμ και ταυτόχρονα τη συμμετοχή των Σχολείων αυτών στην ομαδική βαθμολογία.

Με τη διαδικασία αυτή δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές των σχολείων, στο πλαίσιο τους μαθήματος Φυσικής Αγωγής, να μετάσχουν στους αγώνες δρόμου του Κλασικού Μαραθώνιου Αθηνών και να διεκδικήσουν τα θεσμοθετημένα έπαθλα της ομαδικής βαθμολογίας στην κατηγορία Σχολείων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συμμετοχή και αξιολόγηση μιας ομάδας σχολείου στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές:

• Δήλωση συμμετοχής της ομάδας του σχολείου σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ομαδικής Εγγραφής. Η δήλωση ομαδικής συμμετοχής υποβάλλεται online μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
• Συμμετοχή στην ομάδα τουλάχιστον 10 μαθητών - δρομέων ανά σχολείο ανεξαρτήτως φύλου.
• Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα βαθμολόγησης, βαθμολογούνται όλοι οι τερματίσαντες δρομείς όλων των ομάδων. Η βαθμολογία των δρομέων εξαρτάται από τον τελικό αριθμό των τερματισάντων δρομέων της κάθε κατηγορίας. Για παράδειγμα, αν στην κατηγορία Σχολείων στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ τερματίσουν συνολικά 200 δρομείς απ’ όλες τις ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας, τότε ο πρώτος δρομέας που τερμάτισε, ανεξαρτήτου ομάδας, θα πάρει 200 βαθμούς αξιολόγησης, ο δεύτερος δρομέας θα πάρει 199 βαθμούς, ο τρίτος 198 κ.ο.κ. με τον τελευταίο δρομέα που τερμάτισε στη κατηγορία αυτή να παίρνει 1 βαθμό αξιολόγησης. Η τελική βαθμολογία της κάθε ομάδας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των τερματισάντων δρομέων – μελών της. Βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν οι ομάδες ανακοινώνεται η τελική κατάταξη της κατηγορίας και η νικήτρια ομάδα.
• Αν από μια ομάδα τερματίσουν λιγότεροι από 10 δρομείς, τότε η ομάδα αυτή δεν μετέχει στην Ομαδική Βαθμολογία.

Η εξαγωγή Ομαδικής Βαθμολογίας προϋποθέτει τη συμμετοχή ενός αριθμού ομάδων όπως αυτός περιγράφεται παρακάτω:
  • Σε περίπτωση που συμμετέχουν 1 ή 2 σχολεία δεν εξάγεται Ομαδική Βαθμολογία και συνεπώς δεν απονέμονται έπαθλα.
  • Σε περίπτωση που συμμετέχουν 3 ή 4 σχολεία απονέμεται έπαθλο μόνο στη νικήτρια ομάδα.
  • Τέλος, οταν μετέχουν από 5 σχολεία και πάνω βαθμολογούνται και μετέχουν στα έπαθλα οι 3 πρώτες ομάδες.
ΚΙΝΗΤΡA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή παρέχει τα παρακάτω κίνητρα για τη συμμετοχή Σχολείων στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών:


  • Δωρεάν συμμετοχή των μαθητών στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ (Βασικό Πακέτο Συμμετοχής),
  • Έπαθλα στις νικήτριες ομάδες