Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014


Θέμα: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014»

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στο πλαίσιο εφαρμογής  των διατάξεων: α)  του Ν. 396/11, β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Ν. 4072/12, σας ενημερώνει για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-14.
Σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ………………………………………..................

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ……Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Οι γονείς και κηδεμόνες  που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία/τεστ εισαγωγής του Ιουνίου 2013, στο ….. Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου μας, στο διάστημα από 18 έως 29 Μαρτίου 2013.

Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:
  • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο
  • μία φωτογραφία του μαθητή

Οι ενδιαφερόμενοι, που υποβάλλουν αίτηση, θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο - Πειραματικό Γυμνάσιο. Επίσης οι γονείς και οι κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ, ειδική βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου προελεύσεως του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η εγγραφή του στο Γυμνάσιο που ανήκει και να παραλάβουν από την επιτροπή το δελτίο συμμετοχής των μαθητών στη δοκιμασία/τεστ.

Η επιτροπή παραλαβής των αιτήσεων θα λειτουργεί από 18/3 έως 29/3, τις εργάσιμες μέρες, από …. έως …..
Εκτός της πρωινής λειτουργίας η επιτροπή θα λειτουργήσει και απογευματινές ώρες την …. και την ….., από …..μμ έως …..μ.μ.


Ο Διευθυντής                                                                   

……………………