Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση Οκτωβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


Ταχ. Δ/νση      :  Φλωρίνης  24
Τ.Κ.– Πόλη     :  15235 – Βριλήσσια
Πληροφορίες :  Καλογεράκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο        :  2108045965
Fax                   :  2108045323

Αγαπητοί γονείς,
Θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα και η λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου  διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 79/ 08-2017και το νόμο 4547/06-2018. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (απογευματινό) λειτουργεί η πρώτη ζώνη ως τις 15:00 με πέντε τμήματα και η δεύτερη ζώνη ως τις 16:00 με τρία τμήματα. Επίσης λειτουργεί και η Πρωινή Ζώνη. Επειδή θεωρείται διδακτική ώρα, η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται αυστηρά από τις 7:00 έως 7:15. Στη συνέχεια η πόρτα θα ανοίγει στις 8:00.
Η υποδοχή των μαθητών θα γίνεται από τις δυο εισόδους του σχολείου ώρα 8:00-8:15Οι πόρτες θα κλείνουν στις 8:15. Η συστηματική αργοπορία ορισμένων μαθητών διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Οι γονείς θα συνοδεύουν τους μαθητές/τριες μέχρι τις εισόδους του σχολείου.
Η αποχώρηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων θα γίνεται από την έξοδο της οδού ΔωδεκανήσουΟι Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις θα αποχωρούν από την έξοδο της οδού Φλωρίνης. Όσοι μαθητές/τριες δεν έχουν προσκομίσει το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Α΄-Δ΄ Τάξεις) μέχρι 10/10/2018 δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/τριών που αποχωρούν μόνοι τους να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση και να την προσκομίσουν στον/ην δάσκαλο/α της τάξης.
Όσον αφορά την ενημέρωση των γονέων στη διάρκεια της χρονιάς, ήδη οι πρώτες ομαδικές συναντήσεις ενημέρωσης έχουν γίνει και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Σας επισυνάπτεται πίνακας με τις ημέρες και ώρες συνεργασίας των εκπαιδευτικών για το τρέχον σχολικό έτος.
Επισημαίνεται ότι η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή/τριας κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (εδαφ. θ, παρ. 16, κεφ. Α. άρθ. 11, ΠΔ 79/2017 ΦΕΚ 109Α).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Υποδοχή Πρωινής προαιρετικής ζώνης
7:00-7:15
Πρωινή Ζώνη
7:15-8:00
Υποδοχή μαθητών
8:00-8:15
1η διδακτική περίοδος
8:15-9:40
Διάλειμμα
9:40-10:00
2η διδακτική περίοδος
10:00-11:30
Διάλειμμα
11:30-11:45
5η διδακτική ώρα
11:45-12:25
Διάλειμμα
12:25-12:35
6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
12:35-13:15
Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στις αίθουσες
13:15-13:20
1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Σίτιση
13:20-14:00
Διάλειμμα
14:00-14:15
2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Μελέτη-Προετοιμασία
14:15-15:00
Διάλειμμα
15:00-15:15
3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)
15:15 -16:00

Αναφορικά με την 1η διδακτική ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η περ. ιβ) της παρ. 16 του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) και εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία ως Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα με την κατάλληλη παιδαγωγική υποστήριξη μπορεί αφενός να βοηθήσει στην ανάπτυξη υγιών διατροφικών συνηθειών απαραίτητων για την ατομική ανάπτυξη και υγεία των παιδιών και αφετέρου να συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών και των μαθητριών.

Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης, βοηθούν και καθοδηγούν τους μαθητές/τριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές/τριες των μικρών τάξεων μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.


Το Υπουργείο Παιδείας καθιερώνει τη δράση  «Η τσάντα στο σχολείο». Η συγκεκριμένη δράση αφορά την παραμονή της σχολικής τσάντας  των μαθητών/τριών στο σχολείο για δύο τουλάχιστον Σαββατοκύριακα  το μήνα. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα. Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τους μαθητές/τριες για τις ενδεχόμενες μεταβολές και αλλαγές που θα προκύψουν στο σχολικό πρόγραμμα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε να υλοποιήσει τη δράση αυτή τις ακόλουθες ημερομηνίες:

           Παρασκευή  12/10/2018
           Παρασκευή 26/10/2018
           Παρασκευή 09/11/2018
           Παρασκευή 23/11/2018
           Παρασκευή 07/12/2018
           Παρασκευή 18/01/2019
           Παρασκευή 01/02/2019
           Παρασκευή 15/02/2019
           Παρασκευή 01/03/2019
           Παρασκευή 15/03/2019
           Παρασκευή 29/03/2019
           Παρασκευή 12/04/2019
           Παρασκευή 17/05/2019
           Παρασκευή 31/05/2019

Η σχολική βιβλιοθήκη του σχολείου μας εντάχθηκε στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας (Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 (2563Β΄))ΥΑ (912 Δημοτικά Σχολεία). Σε σχετική εγκύκλιο καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας της και η αναβάθμιση του εξοπλισμού της.


«Μια κρίσιμη βίαιη στιγμή είναι η ιστορική εποχή μας ετούτη, ένας κόσμος γκρεμίζεται, ένας άλλος δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Η εποχή μας δεν είναι στιγμή ισορρόπησης οπόταν η ευγένεια, ο συμβιβασμός, η ειρήνη, η αγάπη θα ΄τανε γόνιμες αρετές! Τούτη είναι η εποχή μας, καλή ή κακή, ωραία ή άσκημη, πλούσια ή φτωχή, δεν τη διαλέξαμε. Τούτη είναι η εποχή μας, ο αγέρας που αναπνέμε, η λάσπη που μας δόθηκε, το ψωμί, η φωτιά, το πνέμα!
Ας δεχτούμε παλικαρίσια την ανάγκη κι ας πιάσουμε τη θέση μας στη μάχη με ευθύνη!»

Ασκητική, Ν. Καζαντζάκης


Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων