Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Προβολή ταινίας στη Βιβλιοθήκη μας, Κυριακή 19 Μαΐου στις 17:30

Την Κυριακή 19 Μαΐου στις 17:30 θα γίνει η τελευταία για την φετινή χρονιά προβολή ταινίας στην Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας.
Θα προβληθεί η Γαλλική ταινία " ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ”, σε σκηνοθεσία Λικ Ζακέ με τους: Μπερτίλ Νοέλ Μπρουνό, Τόμας Λαλιμπερτέ (διάρκεια 92’).
 Η ΤΑΙΝΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:


Ένα δεκάχρονο κορίτσι που μένει σ' ένα μεγάλο αγροτόσπιτο δίπλα στο δάσος γοητεύεται από μια αλεπού και αρχίζει μια συστηματική προσπάθεια να πλησιάσει το ζώο και να επικοινωνήσει μαζί του. Τελικά το καταφέρνει, αλλά ξεθαρρεύει τόσο πολύ μαζί της που ξεπερνά τα όρια…

 Η ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 Ώρα προσέλευσης μέχρι τις 17:15

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος


Για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου
Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων θα ακολουθήσουν τα εξής:

1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και
άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων:
Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω)
σύμφωνα με την ΥΑ 69345/Δ1/2-5-2018 (ΑΔΑ:6Β114653ΠΣ-23Φ) δύναται να συγκροτηθεί και να
λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης
των γονέων/κηδεμόνων τους.

β) Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του
Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των
γονέων/κηδεμόνων.

γ) Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη
λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

αα) Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική
βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση
εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους,
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του
ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους
ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

ββ) Οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες
παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,
πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του
ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν
σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι
ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.

Η εγγραφή των μαθητών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
(Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς
προϋποθέσεις.

δ) Για τα σχολεία που λειτουργούν ως 4/θέσια και 5/θέσια, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών
για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 10 φοιτώντες μαθητές χωρίς
την προϋπόθεση προσκόμισης δικαιολογητικών.

ε) Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων
ολοήμερου, οι Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων
εργάζονται και οι δύο γονείς.

στ) Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η
δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση
των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.

ζ) Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του
Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16.00), ασχέτως αν ασκεί
διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

η) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων
μαθητών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος δεν πληροί τις παραπάνω
προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.52/60314/Δ1/16-04-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο με θέμα "Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020".
Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον κατάλογο των καλλιτεχνικών σχολείων και την αίτηση πατήστε εδώ.

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο με θέμα "Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020".
Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον κατάλογο των μουσικών σχολείων και την αίτηση πατήστε εδώ.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις εγγραφών μαθητών/τριών Α΄ τάξης


Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης (οι γεννηθέντες το 2013) πραγματοποιούνται από 6 μέχρι 20 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00-13:30.


 Σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση εγγραφής στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ. Α' ΦΕΚ 287). 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Το σχετικό έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας θα σας δοθεί κατά την ημέρα της εγγραφής, προκειμένου να το προσκομίσετε στο σχολείο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

 δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.  Είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στο Σχολείο μας μαζί με έναν  λογαριασμό ΔΕΚΟ (στο όνομα ενός γονέα), το μισθωτήριο οικίας θεωρημένο από την οικία εφορία ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας της οικίας διαμονής. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της  Διεύθυνσης τις               εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σημείωση: Οι εγγραφές θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν μετά τις 21 Μαΐου 2019 από την Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

                                                                              Βριλήσσια,  15 Απριλίου 2019
     Η Διευθύντρια

                                                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Ανταλλαγή Βιβλίων πριν από τις διακοπές του Πάσχα

image.pngΈφθασε η στιγμή να ξεκαθαρίσουν τα παιδιά τα εξωσχολικά τους βιβλία, κάνοντας χώρο για ένα καινούριο, για να το απολαύσουν στις διακοπές.

Από τη Δευτέρα 15 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου, κάθε παιδί που το επιθυμεί μπορεί να φέρει 1-3 από τα παιδικά βιβλία του στο σχολείο για να τα χαρίσει σε άλλα παιδιά μέσα από τη διαδικασία της Ανταλλαγής Βιβλίων.

Θα συγκεντρώνουμε τα βιβλία στην Αίθουσα Εκδηλώσεωντο πρωί κατά την προσέλευση, πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Ζητήστε στα παιδιά να σημειώσουν στο πρώτο φύλλο του βιβλίου το εξής:
Σου χαρίζω αυτό το βιβλίο! Το όνομα μου, το τμήμα μου

Στο τέλος της εβδομάδας, την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Απριλίου, με τον συντονισμό των δασκάλων, τα παιδιά που προσέφεραν βιβλία για την ανταλλαγή, θα μπορούν να διαλέξουν 1 βιβλίο, μέσα από αυτά που θα εκτίθενται στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, για να γίνει δικό τους.

Όσα βιβλία περισσέψουν, θα εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη του σχολείου, ή εάν τα διαθέτει ήδη η βιβλιοθήκη μας, θα αποσταλούν σε άλλες σχολικές βιβλιοθήκες, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε!

Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
1ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι επισκέψεις των συγγραφέων

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 10.4.19, με την Α’ Δημοτικού οι επισκέψεις των συγγραφέων στο σχολείο μας που διοργανώθηκαν με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου.
Οι Συγγραφείς ενθουσιάστηκαν με την ανταπόκριση των παιδιών!

Ευχαριστούμε όλους τους δασκάλους που στήριξαν και φέτος με πολλή χαρά την όλη διαδικασία.

Ευχαριστούμε τους συγγραφείς κα Ελένη Αναστασοπούλου, κα Γεωργία Γαλανοπούλου, κα Εύη Παπαδοπούλου, κα Μαριάννα Αβούρη και κα Λίλη Λαμπρέλλη για τα ερεθίσματα που προσέφεραν στα παιδιά μας!

Ευχαριστούμε τα παιδιά για την συμμετοχή τους!

Θα επανέλθουμε σύντομα με ενημέρωση για την Ανταλλαγή Βιβλίων που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Ευχαριστούμε,
Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
1ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Επίσκεψη Συγγραφέων στο σχολείο μας με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Στις 2 Απριλίουημέρα γενεθλίων του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με σκοπό να τονώσει την αγάπη για το διάβασμα και να στρέψει την προσοχή στα παιδικά βιβλία.

Κάθε χρόνο ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα του International Board on Books for Young People (IBBY) –το ελληνικό τμήμα ονομάζεται Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου- έχει την ευκαιρία να γίνει χορηγός της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Επιλέγει ένα θέμα και καλεί ένα γνωστό συγγραφέα να γράψει ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά του κόσμου και ένα γνωστό εικονογράφο να φιλοτεχνήσει μια αφίσα και το υλικό αυτό χρησιμοποιείται για την προώθηση των βιβλίων και της ανάγνωσης σε όλο τον κόσμο. Για φέτος, υπεύθυνο για το υλικό του εορτασμού είναι το Τμήμα Βιβλίου για Παιδιά και Νέους της Λιθουανίας. 
Το μήνυμα “Τα βιβλία μας βοηθούν να μη βιαζόμαστε” και η αφίσα είναι έργα του Λιθουανού Kęstutis Kasparavičius, διεθνούς φήμης εικονογράφου και συγγραφέα. Τη μετάφραση επιμελήθηκε, η επίτιμη Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος κ. Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου. Ο εορτασμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα βιβλία μας βοηθούν να μη βιαζόμαστε

«Βιάζομαι!… Δεν έχω χρόνο!… Αντίο!… Ακούμε τέτοιες κουβέντες κάθε μέρα, όχι μόνο στη Λιθουανία, που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου. Συχνά επίσης ακούμε να λέγεται ότι ζούμε στην εποχή της υπέρμετρης πληροφόρησης, της ταχύτητας και της βιασύνης. Αν όμως πάρεις στα χέρια σου ένα βιβλίο, νιώθεις αμέσως διαφορετικά. Φαίνεται πως τα βιβλία έχουν αυτή τη θαυμαστή ιδιότητα- μας βοηθούν να χαλαρώνουμε. Μόλις ανοίξεις ένα βιβλίο και βυθιστείς στα ήρεμα βάθη του, δεν έχεις πια τον φόβο πως όλα περνούν με ξέφρενη ταχύτητα κι εσύ δεν προλαβαίνεις να δεις τι γίνεται. Ξαφνικά, αρχίζεις να πιστεύεις ότι δε χρειάζεται να τρέχεις με τόση βιασύνη για μια δουλειά μάλλον ασήμαντη. Στα βιβλία όλα συμβαίνουν ήσυχα, με μία τάξη καθορισμένη με ακρίβεια. Ίσως επειδή οι σελίδες τους είναι αριθμημένες, ίσως γιατί οι σελίδες κυλούν απαλά και γαλήνια καθώς τις γυρίζεις. Στα βιβλία, όσα έχουν γίνει στο παρελθόν, συναντούν με ηρεμία τα όσα πρόκειται να συμβούν…» (για το πλήρες μήνυμα στα αγγλικά δείτε εδώ)


Επίσκεψη Συγγραφέων στο σχολείο μας:

Α΄ Δημοτικού:
Τρίτη, 2 Απριλίου: κα Ελένη Αναστασοπούλου, «Ένα δώρο για τον παππού», εκδόσεις Διάπλους (τιμή 14€ /περιέχει cd)  https://ekdoseisdiaplous.gr/paidika-ekpaideutika/ena-doro-gia-ton-pappou.html
Παρασκευή, 5 Απριλίου: κα Μαριάννα Αβούρη, «Τα ‘π’, τα ‘φ’, τα πώς και τα γιατί», Εκδόσεις Βακχικόν (τιμή 8,48€), https://ekdoseis.vakxikon.gr/shop/ekdoseis/vakxikon-poetry/ta-p-ta-f-ta-pws-kai-ta-giati/

Β΄ Δημοτικού
Παρασκευή, 5 Απριλίου, κα Μαριάννα Αβούρη, «Τα ‘π’, τα ‘φ’, τα πώς και τα γιατί» Εκδόσεις Βακχικόν (τιμή 8,48€), https://ekdoseis.vakxikon.gr/shop/ekdoseis/vakxikon-poetry/ta-p-ta-f-ta-pws-kai-ta-giati/

Γ΄ Δημοτικού
Παρασκευή, 5 Απριλίου, κα Μαριάννα Αβούρη, «Τα ‘π’, τα ‘φ’, τα πώς και τα γιατί» Εκδόσεις Βακχικόν (τιμή 8,48€), https://ekdoseis.vakxikon.gr/shop/ekdoseis/vakxikon-poetry/ta-p-ta-f-ta-pws-kai-ta-giati/

Δ΄ Δημοτικού
Τρίτη, 9 Απριλίου, κα Γεωργία Γαλανοπούλου,  «Ο Βόρακας, ο Κόρακας και η Σονάτα της Φανής», Εκδόσεις Πατάκης (τιμή 10,65€) ( http://sxolikivivliothiki.gr/book/o-vorakas-o-korakas-kai-i-sonata-tis-fanis ) 

Ε΄ Δημοτικού
Πέμπτη, 4 Απριλίου, κα Εύη Παπαδοπούλου, «Το όνειρο του Νικία και της Μελίτης», Εκδόσεις Πατάκη, (τιμή 7,70€), http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=747002

ΣΤ΄ Δημοτικού
Παρασκευή 5 Απριλίου, κα Λίλη Λαμπρέλλη, «Δέκα και ένα παραμύθια σοφίας για καιρούς κρίσης και άλλων δεινών», Εκδόσεις Πατάκη (τιμή 4,97€) http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=610936

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων έχει ήδη αγοράσει από 3 αντίτυπα για κάθε τμήμα του σχολείου, τα οποία μετά θα είναι διαθέσιμα από τη Βιβλιοθήκη του σχολείου μας.
*Για τα συγκεκριμένα βιβλία, το Βιβλιοπωλείο Χάρτης (Γράμμου 40), κάνει έκπτωση 15% για τους μαθητές του σχολείου μας.  

Τέλος, στο ευρύτερο πλαίσιο της υποστήριξης της φιλαναγνωσίας, θα διοργανώσουμε για δεύτερη φορά στο σχολείο την Ανταλλαγή Βιβλίων την τελευταία εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου πριν το Πάσχα. Θα λάβετε σύντομα σχετική ενημέρωση.

Καλή ανάγνωση!

Το Δ.Σ. Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
1ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


                                             
ΤΑΞΗ Α΄
 
9-5-2019
«Νήμα και κλωστή» εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΤΑΞΗ Β΄

20-3-2019
Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ»
17-4-2019
Παραμυθοχώρα «Δόνα  Τερηδόνα»

ΤΑΞΗ Γ΄

18-3-2019
Αρχαιολογικό Μουσείο
17-5-2019
Μυκήνες

ΤΑΞΗ Δ΄

21-3-2019
Μουσείο Ακρόπολης
15-4-2019
Planet Physics, εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγαπώ το περιβάλλον»
9-5-2019
Ακρόπολη

ΤΑΞΗ Ε΄

18-3-2019
Βυζαντινό Μουσείο και Λύκειο Αριστοτέλη
2-4-2019
Βόλτα στη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Αθήνα (εκπαιδευτικό πρόγραμμα)
9-4-2019
Μονή Δαφνίου και κατασκευή ψηφιδωτού (εκπαιδευτικό πρόγραμμα)
16-5-2019
«Ένεκα Παιδείας» Ένα ταξίδι στα χρόνια τα Βυζαντινά

ΤΑΞΗ ΣΤ΄

16-4-2019
Ίδρυμα Ευγενίδου «Ζωή στο σύμπαν»
7-5-2019
Πύργος Βασιλίσσης «Στα χρόνια του Όθωνα»