Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Αιτήσεις εγγραφών μαθητών/τριών Α΄ τάξης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αιτήσεις εγγραφών μαθητών/τριών Α΄ τάξης

           ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

 

Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης (οι γεννηθέντες το 2015) πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 19  Μαρτίου 2021 και ώρα 13:30-15:30.

 Σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση εγγραφής στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στο Σχολείο μας μαζί με έναν  λογαριασμό ΔΕΚΟ (στο όνομα ενός γονέα). Οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης (θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο στους γονείς για την εγγραφή) και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό (θα σταλεί αργότερα από το Νηπιαγωγείο).

Την ίδια μέρα των εγγραφών  μπορείτε να κάνετε αίτηση για τη φοίτηση του παιδιού σας στο Ολοήμερο Σχολείο. Το πρόγραμμα του Ολοήμερου ξεκινά στις 13:15 και ολοκληρώνεται στις 16:00. Υπάρχει δυνατότητα για ενδιάμεση αποχώρηση στις 15:00.

Η χωροταξική διαμόρφωση των ορίων του σχολείου μας έχει ως εξής:

Λ. Πεντέλης - Πίνδου - Θερμοπυλών - Αττική οδός- Λεωνιδίου - 25ης Μαρτίου

 

Σημείωση: Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2021 συγκροτούνται τα τμήματα της Α΄ τάξης του σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

 


 

                                                                              Βριλήσσια,  26/2/2021

     Η Διευθύντρια

 

                                                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ