Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

«Λειτουργία των σχολείων την εορτή των Τριών Ιεραρχών»


Αγαπητοί γονείς 

σας ενημερώνουμε σχετικά με τη
λειτουργία των σχολείων την 30ή Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών, σας
ότι:

α) Σύμφωνα με το Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), αρθ.32 παρ. 3.α) Η περίπτωση ια ́της παρ. 1 του αρθ. 3 του ΠΔ 79/2017 (Α ́109, διόρθ. σφάλμ. Α 112) αντικαθίσταται ως εξής: «ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής».

β) Η περ. δ ́ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017 καταργείται.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν
θα λειτουργήσουν την 30ή Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών.