Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ομάδα Φοιτητών
Σχολείο
20 Απριλίου
Απαραίτητο το Βιβλιάριο Υγείας των μαθητών
27 Απριλίου Απαραίτητο το Βιβλιάριο Υγείας των μαθητών

4 Μαΐου Απαραίτητο το Βιβλιάριο Υγείας των μαθητών

11 Μαΐου Απαραίτητο το Βιβλιάριο Υγείας των μαθητών

Ομάδα Α
1Ο Δημοτικό
Βριλησσίων
Τμήματα
Α1,Α2,Β1
Τμήματα
Β2,Γ1,Γ2,Γ3
Τμήματα
Δ1,Ε1,Ε2,Ε3
Τμήματα
Δ2,ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3

Ομάδα Φοιτητών
Σχολείο
18 Μαΐου
25 Μαΐου
1 Ιουνίου
8 Ιουνίου
Ομάδα Α
1Ο Δημοτικό
Βριλησσίων
Τμήματα
Α1,Α2,Β1
Τμήματα
Β2,Γ1,Γ2,Γ3
Τμήματα
Δ1,Ε1,Ε2,Ε3
Τμήματα
Δ2,ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3