Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό συνεδρίασης 19-12-2012 του Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων 1ου Δ.Σ. Βριλησσίων Γονέων και Κηδεμόνων


ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στα Βριλήσια σήμερα 19-12-2012 και ώρα 8.30 μ.μ  συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων -μετά από πρόσκληση του  προέδρου- όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της  5-12-2011 .
Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΜΑΛΗ-ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ
ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΚΙΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΝΑΤΑΣΣΑ ΦΡΙΤΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, παρόντων των μελών του Δ.Σ, άρχισε η συνεδρίαση με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1.-Αρχαιρεσίες για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ του Συλλόγου
2.- Ενημέρωση γονέων για τη νέα σύνθεση του Δ.Σ
3.- Συνδρομή γονέων για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και διεξαγωγή φωτογράφησης μαθητών
4.- Αποστολή από το Σύλλογο ευχαριστηρίων επιστολών  σε κάθε χορηγό αυτού.
5.- Αγορά συναγερμού
6.- Μουσική Δράση Συλλόγου
7.- Ανακοίνωση για μάθημα αρχαίων ελληνικών
8.- Αγορά συναγερμού
9.- Εξουσιοδότηση ταμία
10.-Αγορά δώρων βασιλόπιτας
Ομόφωνα αποφασίστηκε η σύσταση του Προεδρείου, η οποία είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :          ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ τηλ. 697-3000335, e - mail: stathato@gmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΜΑΛΗ-ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ τηλ. 697 - 2710526, e - mail: tsamali@gmail.com
    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΚΙΛΗ τηλ: 697 - 2231691, e - mail: stampap4@otenet.gr
ΤΑΜΙΑΣ:                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ : 6945 - 803 800, e - mail: n.yamvrias@yahoo.com
ΕΦΟΡΟΣ:                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ :. 6937 - 309894    e - mail: gtsolakidis@ergonet.gr
ΜΕΛΗ:                     ΝΑΤΑΣΣΑ ΦΡΙΤΑΚΗ :6978 – 996633 e mail : nfritaki@gmail.com
                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ  τηλ. 6955 - 080474, e mail: hkarydis@yahoo.comΚατά την ως άνω συνεδρίαση αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:
1.- Να αναρτηθεί ανακοίνωση για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου επι των θυρών του σχολείου στις οδούς Φλωρίνης και Δωδεκανήσου.
2.- Να πραγματοποιηθεί η φωτογράφηση των μαθητών του σχολείου τον Ιανουάριο του 2013 αντί του ποσού των 20 ευρώ  ανά οικογένεια , το οποίο ποσό αποτελεί  και την ετήσια συνδρομή προς το Σύλλογο μας καθώς επίσης να συζητηθούν προσφορές για την ανάληψη της διεξαγωγής της φωτογράφησης  με κριτήρια οικονομίας και επαγγελματισμού.
3.-Να σταλούν  ευχαριστήριες επιστολές στους χορηγούς του συλλόγου και του σχολείου μας.
4.-Αγορά ενός συναγερμού για αίθουσα μηχανογράφησης έως  του ποσού των 50 ευρώ.
5.-Συνάντηση Συλλόγου με τους γονείς των παιδιών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τα μαθήματα πιάνου και κιθάρας και παρουσιάση των δασκάλων που θα διδάξουν τα ως άνω όργανα καθώς επίσης να συνταχθεί ανακοίνωση για επέκταση της μουσικής δράσης .
6.-Ανακοίνωση για επέκταση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών σε μαθητές της Α΄, Β΄και Γ΄Δημοτικού.
7.-Εξουσιοδότηση του ταμία  από το παρόν Δ.Σ για ελεύθερη διαχείριση μέχρι του ποσού των  εκατό (100) ευρώ για αγορά αναλωσίμων ,χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ,  εντός εκάστης διαχειριστικής χρήσης. Η καταβολή κάθε δαπάνης αναφερομένης στο ως άνω ποσό θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στην επόμενη συνεδριάση του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναγράφεται στα πρακτικά.
8.- Αγορά  15  δώρων για την κοπή της βασιλόπιτας  σε κάθε τάξη. 
Μετά τη συζήτηση των θεμάτων έληξε η συνεδρίαση και συντάχτηκε το Πρακτικό αυτό που υπογράφτηκε από τα μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο  ΤΑΜΙΑΣ
 
                                               

Ο ΕΦΟΡΟΣ                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ