Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικοινωνία με το σύλλογο Γονέων: 1odimotikovrilission@gmail.com

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Τέλος σχολικής χρονιάς 2013-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 08.30 π.μ. θα γίνει η παράδοση των Τίτλων προόδου και Τίτλων σπουδών των μαθητών όλων των τάξεων.

Οι γονείς των Β΄, Γ΄, και Δ΄ τάξεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητάς τους γιατί θα χρειαστεί να συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωση.

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα παραλάβουν αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών γιατί το πρωτότυπο θα σταλεί για την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο που θα φοιτήσουν.